Naivismen har rødder i den folkekunst, som gennem historien er blevet skabt af mennesker uden nogen kunstnerisk uddannelse, men med en stærk passion for at udtrykke sig i billeder.
I begyndelsen af 1900-tallet blev naivisme en fælles betegnelse for flere retninger i billedkunsten, der først og fremmest kan karakteriseres ved en umiddelbar fortælleglæde. Billedsproget er farverigt og figurativt og let genkendeligt med mange detaljer. Perspektiv, proportioner, tyngdelov og andre ”realistiske” faktorer er fravalgt. For mange kunstnere var det naivistiske udtryk en reaktion mod den tids meget faste regler for billedkomposition.

Et andet unikt kendetegn ved naivismen er, at dens kunstnere findes overalt – i alle kulturer. På alle kontinenter og på tværs af alle politiske systemer og dominerende kunstretninger.
I USA kendes naivismen allerede tilbage i 1800-tallet med bl.a. store kunstnere som Edward Hicks (1780 -1849) og Grandma Moses (1860 – 1961).  

Den bedst kendte europæiske naivist er Henri Rousseau (1844-1910). Han benævnes ofte Naivismens fader. Rosseau havde Paul Gaugin som et af sine store forbilleder og delte hans ønske om at vende tilbage til barndommens primitive udtryk.
En lang række af kunstens store pionerer har i perioder arbejdet med et naivistisk udtryk. Blandt andet Picasso, Paul Klee, Jean Miró, Marc Chagall og vores egne Henry Heerup og Hans Scherfig.

En af de første galleri udstillinger med danske naivist kunstnere var i 1984 hos Galerie Knud Grothe. Udstillingen blev et stort tilløbsstykke, men anmelderne og den etablerede kunstverden var knap så begejstrede for disse ”outsidere”.
Kunstnergruppen ”Danske Naivister” blev dannet i perioden 1984-1990 og havde fællesudstillinger rundt om i landet.

Naivismen i Danmark har udviklet sig siden, og nye professionelle kunstnere er kommet til. Stilen er blevet rendyrket og har bevæget sig nogle skridt længere bort fra folkekunsten. Naivistiske kunstnere i Danmark er kommet ud af den skyggetilværelse, som den etablerede del af kunstverdenen henviste dem til. 

Naivistisk Kunstforening er en landsdækkende forening for kunstinteresserede med en forkærlighed for naivistisk kunst. LINK