Ole Grøn tilhører inderkredsen af de danske naivister.
Malerierne er fabulerende og finurlige og skildrer ofte menneskets virkelyst og forhold til sine medskabninger.
Ole Grøn bor ved Norsminde blot 20 minutters kørsel syd for Århus.
Bestillingsopgaver for virksomheder, institutioner og private udgør en stor del af Ole Grøns virke.
Det var mødet med den digitale laserteknologi, der satte Ole Grøn i gang med skulpturer og relieffer. Her så han nye muligheder, som ingen havde udforsket med et kunstnerisk perspektiv.

Kontakt


Norsminde

(+45) 21 75 55 88

Gedved Sø

Home / Gedved Sø
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

GEDVED SØ

En gave til os og de kommende generationer!
Siden Gedved Sø blev etableret i 2019 er naturen vendt tilbage på de 30 ha
lavtliggende landbrugsjord ved Gedved.
Brødrene Niels Anders og Ole Lund Svendsen ejer en stor del af arealet ned
mod søen og sammen med deres søster Inna har de gavmildt muliggjort
offentlig adgang til området og etablering af en opholds- og formidlingsplads
ved søen. Til glæde for os alle – og især skoler og institutioner i området.
Første spadestik i projektet blev markeret af en flok på over 100 mennesker.
Projektet er baseret på et bredt engagement og samarbejde, der blandt andet
tæller Horsens Kommune, HedeDanmark, Naturstyrelsen, Friluftrådet, lokale
erhvervsfolk og Horsens Museum.
Det er en stor glæde for mig at være en lille del af flokken.
Havørnen – som jeg har gengivet i silhout øverst til venstre på relieffet
– svævede majestætisk over søen og fuldendte en dejlig eftermiddag i
naturens tegn.