Ole Grøn tilhører inderkredsen af de danske naivister.
Malerierne er fabulerende og finurlige og skildrer ofte menneskets virkelyst og forhold til sine medskabninger.
Ole Grøn bor ved Norsminde blot 20 minutters kørsel syd for Århus.
Bestillingsopgaver for virksomheder, institutioner og private udgør en stor del af Ole Grøns virke.
Det var mødet med den digitale laserteknologi, der satte Ole Grøn i gang med skulpturer og relieffer. Her så han nye muligheder, som ingen havde udforsket med et kunstnerisk perspektiv.

Kontakt


Norsminde

(+45) 21 75 55 88

MOT

Skulptur

Home / MOT
  • rp_style1_img

MOT

MOT Danmark er en organisation, der arbejder med at styrke unges mentale styrke,
forebygge ekskludering, mobning, vold, misbrug og kriminalitet. Hvert år afholder
MOT ildsjælesamling med overrækkelser af den særlige ildsjælepris.
Statuetten visualiserer nogle af de vigtigste grundværdier i MOT.