Ole Grøn tilhører inderkredsen af de danske naivister.
Malerierne er fabulerende og finurlige og skildrer ofte menneskets virkelyst og forhold til sine medskabninger.
Ole Grøn bor ved Norsminde blot 20 minutters kørsel syd for Århus.
Bestillingsopgaver for virksomheder, institutioner og private udgør en stor del af Ole Grøns virke.
Det var mødet med den digitale laserteknologi, der satte Ole Grøn i gang med skulpturer og relieffer. Her så han nye muligheder, som ingen havde udforsket med et kunstnerisk perspektiv.

Kontakt


Norsminde

(+45) 21 75 55 88

SENIORHØJSKOLENS PYRAMIDE

Home / SENIORHØJSKOLENS PYRAMIDE
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

HØJSKOLENS FYRTÅRN

Rude Strand Højskole er et kulturelt fyrtårn her i vores område, og nu
har skolen fået sin helt egen fyrtårn-skulptur i 50 års fødselsdagsgave.
Vi var en stor flok, da der var festlig afsløring sidste lørdag.
Skulpturens pyramideform skaber forbindelse til skolens foredragssal,
der kaldes Pyramidesalen. De udskårne motiver kredser om de ideer og
tanker, der ligger bag højskolen. OPLYSNING er et nøgleord, som jeg
har visualiseret på flere måder i motiverne. Det tydeligste symbol er, at
på pyramidens top er der plads til en sten (samlet på stranden), der
oplyses nedefra, når lyset i skulpturen tændes om aftenen.
Højskole og sang er tæt forbundne, og nederst på hver af de fire sider
er en nodelinie fra en sang. Beskueren må selv forsøge at gætte/nynne hvilke.
Grundtvig og Kresten Kold er naturligvis også repræsenteret.
I min motivjagt har jeg selv fået uvurdérlig oplysning og sparring fra en
gruppe kyndige højskolefolk.
I de kommende måneder vil de salte vinde fra havet give stålet en smuk
rustpatina. Hvis I spadserer en tur på stranden nedenfor højskolen, vil I
kunne se skulpturen. Også om aftenen, hvor lyset strømmer ud af alle de
udskårne motiver.