Ole Grøn tilhører inderkredsen af de danske naivister.
Malerierne er fabulerende og finurlige og skildrer ofte menneskets virkelyst og forhold til sine medskabninger.
Ole Grøn bor ved Norsminde blot 20 minutters kørsel syd for Århus.
Bestillingsopgaver for virksomheder, institutioner og private udgør en stor del af Ole Grøns virke.
Det var mødet med den digitale laserteknologi, der satte Ole Grøn i gang med skulpturer og relieffer. Her så han nye muligheder, som ingen havde udforsket med et kunstnerisk perspektiv.

Kontakt


Norsminde

(+45) 21 75 55 88

Posts Tagged
‘art naif’

Home / art naif

For 25  år siden inviterede Kaj Sørensen fra Fyns Kunsthus mig til at være med i flokken af danske naivister og deltage i den årligt tilbagevendende udstilling ”Al Landsens Naivister”. Jeg sagde naturligvis ja tak!  Foruden et utal af udstillinger her i landet har jeg siden deltaget på internationale naivistudstillinger. I 2016 var det i […]

 Naivismen har rødder i den folkekunst, som gennem historien er blevet skabt af mennesker uden nogen kunstnerisk uddannelse, men med en stærk passion for at udtrykke sig i billeder. I begyndelsen af 1900-tallet blev naivisme en fælles betegnelse for flere retninger i billedkunsten, der først og fremmest kan karakteriseres ved en umiddelbar fortælleglæde. Billedsproget er […]